Wstęp

 •  Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łomianki

  Kontakt:
  Siedziba Zespołu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach
  Adres: 05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 7
  Telefon / faks: 22/751-90-57

  Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:
  1. Dominika Kowalczyk-Ptasińska – Przewodnicząca ZI
  2. Bożena Zalewska – Zastępca Przewodniczącej ZI / Kurator Zawodowy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie
  3. Ewa Chlebowska-Kolasa - sekretarz ZI/ OPS Łomianki
  4. Alina Skurska – członek ZI / Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomiankach
  5. Natalia Szumska-Strzelczak - OPS Łomianki
  6. Wanda Bojanowska - członek ZI / pracownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomiankach
  7. Klaudia Stankiewicz – członek ZI / Kurator Zawodowy VI Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie
  8. Monika Kuźlik – członek ZI / Kurator Zawodowy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie
  9. Barbara Gębala – członek ZI / Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim
  10. Dorota Klimczyk – członek ZI / Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego
  11. Krzysztof Rzosiński  - członek ZI / Komendant Komisariatu Policji w Łomiankach
  12. Monika Drabarek - członek ZI / OPS Łomianki