Wstęp

 •  Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łomianki

  Kontakt:
  Siedziba Zespołu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach
  Adres: 05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 7
  Telefon / faks: 22/751-90-57

  Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:
  1. Dominika Kowalczyk-Ptasińska – Przewodniczaca ZI
  2. Bożena Zalewska – Zastępca Przewodniczącej ZI / Kurator Zawodowy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie
  3. Ewa Chlebowska-Kolasa - sekretarz ZI/ OPS Łomianki
  4. Zofia Urszula Kubicka – członek ZI / Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomiankach
  5. Maja Żyła - OPS Łomianki
  6. Wanda Bojanowska - członek ZI/pracownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomiankach
  7. Hanna Wirkus – członek ZI / Pielęgniarka środowiskowa SPZZLO Warszawa – Żoliborz, Porania Lekarza POZ Łomianki
  8. Siostra Agnieszka Kotowicz – członek ZI / Przedstawiciel Parafialnego Zespołu „Caritas” w Łomiankach
  9. Klaudia Stankiewicz – członek ZI / Kurator Zawodowy VI Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie
  10. Monika Kuźlik – członek ZI / Kurator Zawodowy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie
  11. Barbara Gębala – członek ZI / Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim
  12. Jarosław Wołosiewicz – członek ZI / Kurator Zawodowy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie
  13. Monika Świetlicka – członek ZI / Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego
  14. Tomasz Niedźwiedzki - członek ZI/ Komendant Komisariatu Policji w Łomiankach
  15. Monika Drabarek - członek ZI/ OPS Łomianki