Kadra Ośrodka

 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej - Dominika Kowalczyk-Ptasińska

  Starszy Inspektor ds. administracyjnych, dodatków mieszkaniowych, Kart Rodziny, KDR - Ewa Piątkowska

  Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych:

  Kierownik Działu - Izabela Wojciechowska

  Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych - Marta Zasowska

  Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych - Agnieszka Skowrońska

  Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych - Monika Brzezińska

  Inspektor ds. świadczeń wychowawczych - Laura Falińska

   

  Dział Pomocy Środowiskowej

  Kierownik Działu - Małgorzata Zawadka ( długotrwała nieobecność )

  Specjalista pracy socjalnej - Aneta Gołąb

  Starszy pracownik socjalny - Monika Drabarek

  Pracownik socjalny - Maja Żyła (długoterminowa nieobecność)

  Pracownik socjalny - Dominika Paź

  Specjalista pracy socjalnej - Elżbieta Sadowska

  Specjalista pracy socjalnej - Marzena Magdziak

   

  Inspektor ds. kancelaryjnych i stypendiów szkolnych – Natalia Szumska-Strzelczak

   

  Inspektor Ochrony Danych - Anna Pogorzelska

   

  Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny

  Psycholog - Iwona Michalska-Cielniak

  Psycholog - Magdalena Kłobukowska

  Asystent rodziny - Anna Suchodolska-Kąkol (godziny dyżuru w siedzibie OPS: wtorek 11:00-13:00, czwartek 12:00-14:00) 

   

  Punkt Interwencji Kryzysowej

  Terapeuta - Ewa Chlebowska-Kolasa

  Terapeuta - Joanna Wielgopolan

   

  Od dnia 1.11.2016r. Obsługę finansową i administracyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach prowadzi Centrum Usług Wspólnych przy ul. Staszica 2 w Łomiankach.