Kadra Ośrodka

 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej - Dominika Kowalczyk-Ptasińska
  Starszy Inspektor ds. administracyjnych, dodatków mieszkaniowych, Kart Rodziny, KDR -
  Ewa Piątkowska
  godziny pracy : poniedziałek 8-18, wtorek 8-16, środa – dzień bez obsługi interesanta, czwartek 8- 16, piątek 8-14.
   
  Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych:
  Kierownik Działu - Izabela Wojciechowska
  Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych - Marta Zasowska
  Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych - Monika Brzezińska
  Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych – Weronika Kaliszewska
  Inspektor ds. świadczeń wychowawczych - Laura Falińska
   
  Dział Pomocy Środowiskowej:
  Kierownik Działu – Agata Burawska
  Specjalista pracy socjalnej – Natalia Szumska - Strzelczak
  Starszy Specjalista pracy socjalnej - Aneta Gołąb
  Starszy pracownik socjalny - Monika Drabarek
  Pracownik socjalny – Dominika Paź
  Pracownik socjalny – Magdalena Kamińska

  Inspektor ds. kancelaryjnych i stypendiów szkolnych –
  Eliza Adamczyk

  Inspektor Ochrony Danych -
  Anna Pogorzelska

  Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny:
  Psycholog -
  Iwona Michalska-Cielniak
  Asystent rodziny -
  Anna Suchodolska-Kąkol
  Terapeuta –
  Agata Jóźwik

  Punkt Interwencji Kryzysowej:
  Psycholog – Paulina Pawełczyk – Jabłońska
  Psycholog - Joanna Wielgopolan
  Terapeuta – Adam Dulnik
  Terapeuta – Kamila Kamińska